Zapytania w sprawie odkupienia praw do znaku towarowego PROBACTI (nr prawa ochronnego R.293134)
oraz do dysponowania domeną www.probacti.pl
prosimy kierować na adres mailowy: biuro@zlota.farmacja.com.pl